Separatory z by – passem firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich.
Głównym zadaniem separatorów z wewnętrznym obejściem hydraulicznym jest wykorzystanie zasady, iż maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie deszczu, zanim natężenie spływu osiągnie wartość maksymalną. Dąży się zatem do tego, aby przechwycić i oczyścić pierwszą falę ścieków deszczowych, a pozostałą odprowadzić bezpośrednio do odbiornika. Zasada działania separatorów koalescencyjnych z kanałem odciążającym oparta jest głównie na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Dopływające ścieki kierowane są rurą centralną, w której wykonany jest otwór wlotowy zakończony niską przegrodą kierującą. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Odseparowane cząstki oleju flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.
Charakterystyka urządzeń:
  • Konstrukcję separatorów ECO H stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym owalnym lub prostokątnym. Beton wykorzystany do produkcji spełnia wymogi odporności na ściskanie klasy B45, wodoodporności W8, mrozoodporności w wodzie F150.
  • Wyposażenie standardowe separatorów stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru próbek w zasyfonowanym odpływie.
  • Istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w systemy alarmowe – jako opcja dodatkowa – np. urządzenie alarmowe do pomiaru grubości warstwy olejowej.
  • W przypadku, gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie dna kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabeli, należy nadbudować separator kręgami betonowymi.
  • Wszystkie urządzenia wykonane są w wykonaniu najazdowym z włazami Ø 600 w klasach obciążenia C 250 lub D 400.
  • Producent gwarantuje stały stopień podczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-354/A1

ECO H PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG Dw Dz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO H 3/15 3 15 1000 ≤1300 1350 500 1850 200 820 60 2300 2800
ECO H 6/30 6 30 1000 ≤1300 1235 615 1850 315 730 80 2300 2800
ECO H 10/50 10 50 1200 ≤1500 1150 700 1850 400 930 140 2900 3500
ECO H 15/75 15 75 1200 ≤1500 1750 700 2450 400 1610 190 3700 4400
ECO H 20/100 20 100 1500 ≤1800 1650 800 2450 500 2250 300 4800 6000
ECO H 30/150 30 150 1500 ≤1800 1500 950 2450 600 1990 520 4800 6000
ECO H 40/200 40 200 1500 ≤1800 2000 950 2950 600 2 870 440 5700 6900
ECO H 50/250 50 250 2000 ≤2300 1400 1050 2450 700 3220 720 6700 8900
ECO H 65/325 65 325 2000 ≤2300 1900 1050 2950 700 4790 1040 8200 10400
ECO H 80/400 80 400 2500 ≤2800 1800 1150 2950 800 6990 2110 10200 13100
ECO H 100/500 100 500 2500 ≤2800 1800 1150 2950 800 6990 1130 10200 13100
ECO H PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG Lw* Sw Lz* Sz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO H 125/625 125 625 3360×2060 3660×2360 1450 1400 2850 1000 8480 1590 14000 18700
ECO H 125/625 Ow 125 625 3400×2200 3700×2500 1550 1400 2950 1000 7890 1480 13000 16700
ECO H 140/700 140 700 4600×2060 4900×2360 1450 1400 2850 1000 11610 2650 16000 20700
ECO H 140/700 Ow 140 700 4400×2200 4700×2500 1550 1400 2950 1000 10580 2850 16600 22900
ECO H 160/800 160 800 4600×2060 4900×2360 1450 1400 2850 1000 11380 2650 16000 20700
ECO H 160/800 Ow 160 800 4400×2200 4700×2500 1550 1400 2950 1000 10370 2850 16600 22900

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI