Osadniki zawiesiny mineralnej z wewnętrznym kanałem odciążającym (by-pass) typoszereg OZM K firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania i oddzielania łatwo opadającej zawiesiny mineralnej i organicznej w ściekach odprowadzanych do odbiornika.Osadniki tego typu mogą występować jako urządzenia samodzielne lub współpracujące w układzie z separatorami, znajdując zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych pochodzących z parkingów, składów magazynowych, autostrad, punktów dystrybucji paliw oraz dużych zlewni miejskich.

OZM K PE PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG D B A H DN osadu całkowita całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg
OZM K PE 1,5 3 30 1220 970 510 1480 160 910 1620 50
OZM K PE 2 6 60 1220 1430 550 1980 200 1400 2200 80
OZM K PE 2,5 10 100 1220 1780 600 2380 250 1750 2670 110

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI