Separatory z by – passem firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich.
Głównym zadaniem separatorów z wewnętrznym obejściem hydraulicznym jest wykorzystanie zasady, iż maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie deszczu, zanim natężenie spływu osiągnie wartość maksymalną. Dąży się zatem do tego, aby przechwycić i oczyścić pierwszą falę ścieków deszczowych, a pozostałą odprowadzić bezpośrednio do odbiornika. Zasada działania separatorów koalescencyjnych z kanałem odciążającym oparta jest głównie na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Dopływające ścieki kierowane są rurą centralną, w której wykonany jest otwór wlotowy zakończony niską przegrodą kierującą. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Odseparowane cząstki oleju flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0354/A1

ECO H PE PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG D B A H DN czynna zatrzymanego oleju całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg
ECO H PE 3/30 3 30 1220 880 600 1480 250 990 140 50
ECO H PE 6/60 6 60 1220 1310 670 1980 400 1500 200 80
ECO H PE 10/100 10 100 1220 1230 750 1980 500 1400 200 80
ECO H PE 15/150 15 150 1220 1530 850 2380 500 1750 260 110

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI