Separatory z by – passem firmy ECOLOGIC są urządzeniami przepływowymi do zabudowy w gruncie. Przeznaczone są do zatrzymywania i oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych bezpośrednio do odbiornika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z parkingów, dróg ekspresowych i autostrad, lotnisk, dużych zlewni miejskich.
Głównym zadaniem separatorów z wewnętrznym obejściem hydraulicznym jest wykorzystanie zasady, iż maksymalne stężenie zanieczyszczeń występuje w pierwszej fazie deszczu, zanim natężenie spływu osiągnie wartość maksymalną. Dąży się zatem do tego, aby przechwycić i oczyścić pierwsza falę ścieków deszczowych, a pozostałą odprowadzić bezpośrednio do odbiornika. Zasada działania separatorów koalescencyjnych z kanałem odciążającym oparta jest głównie na grawitacyjnym zjawisku sedymentacji i flotacji dodatkowo wspomaganej zjawiskiem koalescencji – łączenia drobnych cząstek oleju w większe cząsteczki. Dopływające ścieki kierowane są rurą centralną, w której wykonany jest otwór wlotowy zakończony niską przegrodą kierującą. Zatrzymanie i oczyszczanie ścieków z substancji olejowych następuje w części separacyjnej. Odseparowane cząstki oleju flotują ku powierzchni cieczy tworząc warstwę substancji ropopochodnych, a oczyszczone ścieki odprowadzane są do kanalizacji przez zasyfonowany odpływ.
Charakterystyka urządzeń:
  • Konstrukcję separatorów ECO H stanowi monolityczny, żelbetowy zbiornik o przekroju kołowym owalnym lub prostokątnym. Beton wykorzystany do produkcji spełnia wymogi odporności na ściskanie klasy B45, wodoodporności W8, mrozoodporności w wodzie F150.
  • Wyposażenie standardowe separatorów stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru próbek w zasyfonowanym odpływie.
  • Istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w systemy alarmowe – jako opcja dodatkowa – np. urządzenie alarmowe do pomiaru grubości warstwy olejowej.
  • W przypadku, gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie dna kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabeli, należy nadbudować separator kręgami betonowymi.
  • Wszystkie urządzenia wykonane są w wykonaniu najazdowym z włazami Ø 600 w klasach obciążenia C 250 lub D 400.
  • Producent gwarantuje stały stopień podczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-354/A1

ECO H PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG Dw Dz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO H 3/30 3 30 1000 ≤1300 1300 550 1850 250 780 60 2300 2800
ECO H 6/60 6 60 1000 ≤1300 1150 700 1850 400 660 90 2300 2800
ECO H 10/100 10 100 1200 ≤1500 1050 800 1850 500 820 140 2900 3500
ECO H 15/150 15 150 1200 ≤1500 1650 800 2450 500 1500 190 3700 4400
ECO H 20/200 20 200 1500 ≤1800 1500 950 2450 600 1990 300 4800 6000
ECO H 30/300 30 300 1500 ≤1800 1400 1050 2450 700 1 810 350 4800 6000
ECO H 40/400 40 400 2000 ≤2300 1800 1150 2950 800 2910 630 5700 6900
ECO H 50/500 50 500 2000 ≤2300 1300 1150 2450 800 2910 720 6700 8900
ECO H 65/650 65 650 2000 ≤2300 1600 1350 2950 1000 3850 880 8200 10400
ECO H 80/800 80 800 2500 ≤2800 1600 1350 2950 1000 6010 1620 10200 13100
ECO H 100/1000 100 1000 2500 ≤2800 1600 1350 2950 1000 6 010 1130 10200 13100
ECO H PRZEPŁYW WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
ng NG Lw* Sw Lz* Sz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn Qmax
l/s l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO H 125/1250 125 1250 3360×2060 3660×2360 1250 1600 2850 1200 7090 1590 14000 18700
ECO H 125/1250 Ow 125 1250 3400×2200 3700×2500 1350 1600 2950 1200 6600 1480 13000 16700
ECO H 140/1400 140 1400 4600×2060 4900×2360 1250 1600 2850 1200 9720 2180 16000 20700
ECO H 140/1400 Ow 140 1400 4400×2200 4700×2500 1350 1600 2950 1200 8860 1990 16600 22900
ECO H 160/1600 160 1600 5360×2060 5660×2360 1250 1600 2850 1200 11 040 2540 20000 27300
ECO H 160/1600 Ow 160 1600 5200×2200 5500×2500 1350 1600 2950 1200 10 400 2390 20000 26300

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI