Separatory koalescencyjne substancji ropopochodnych ECO II PE z KP są urządzeniami przeznaczonymi do oczyszczania ścieków zbudowanymi w oparciu o zbiornik separatora oraz komory pompowni. Zbiorniki są wykonane z tworzyw sztucznych. W celu usunięcia zawiesiny zastosowano zintegrowany osadnik.

Separatory ECO II są urządzeniami atestowanymi, którym została nadana Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska. Rzędna kanału wlotowego do separatora może być dowolna, a zagłębienie urządzenia w gruncie dostosowujemy poprzez nadbudowę odpowiednimi pierścieniami regulacyjnymi.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0197-1/A4

ECO II PE
z komorą pomp
NG WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
D B A H DN osadnika komory pomp zatrzymanego oleju całkowita
Qn
l/s mm mm mm mm mm dm3 dm3 dm3 kg
ECO II PE NG 1,5/0,6 P 1,5 1220 1020 460 1480 110 930 1150 130 50
ECO II PE NG 3/0,6 P 3 1220 970 510 1480 160 870 1150 190 50
ECO II PE NG 3/1,3 P 3 1220 1470 510 1980 160 1460 1730 190 80
ECO II PE NG 6/0,8 P 6 1220 970 510 1480 160 870 1100 130 50
ECO II PE NG 6/1,3 P 6 1220 1470 510 1980 160 1460 1680 130 80
ECO II PE NG 10/1,0 P 10 1220 1470 510 1980 160 1200 1680 150 80
ECO II PE NG 10/1,9 P 10 1220 1870 510 2380 160 1870 2000 190 110

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI