Separatory koalescencyjne ECO I przeznaczone są do zatrzymywania i separowania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach odprowadzanych do odbior­nika. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie przy oczyszczaniu wód deszczo­wych, roztopowych, pochodzących z dróg, autostrad, parkingów, składów magazynowych, punktów dystrybucji paliw oraz wód technologicznych po­chodzących z myjni ręcznych oraz automatycznych, warsztatów samochodowych, stacji demontażu pojazdów itp.

 

Charakterystyka urządzeń:
  • Zbiornik monolityczny żelbetowy, beton wykorzystany do produkcji spełnia wymogi odporności na ściskanie klasy B45, wodoodporności W8, mrozoodporności w wodzie F150.
  • Wyposażenie standardowe separatorów stanowi pływakowe odcięcie odpływu zabezpieczające przed wypłynięciem zdeponowanych substancji ropopochodnych oraz pionowy kanał do poboru próbek w zasyfonowanym odpływie.
  • Możliwość wyposażenia urządzenia w systemy alarmowe – jako opcja dodatkowa – np. urządzenie alarmowe do pomiaru grubości warstwy olejowej.
  • W przypadku, gdy w warunkach rzeczywistych zagłębienie dna kanalizacji jest większe niż wartość „A” w tabeli, należy nadbudować separator kręgami betonowymi.
  • Wszystkie urządzenia wykonane są w wykonaniu najazdowym z włazami Ø 600 w klasach obciążenia C 250 lub D 400.
  • Producent gwarantuje stały stopień podczyszczania dla całego przepływu w odniesieniu do substancji ropopochodnych, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0196-1/A4

ECO I NG WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Dw Dz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn
l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO I NG 1,5 1,5 1000 ≤1300 740 610 1350 110 490 70 1600 1900
ECO I NG 3 3 1000 ≤1300 690 660 1350 160 450 70 1600 1900
ECO I NG 6 6 1000 ≤1300 690 660 1350 160 450 70 1600 1900
ECO I NG 10 10 1000 ≤1300 1190 660 1850 160 840 110 2300 2800
ECO I NG 15 15 1200 ≤1500 1150 700 1850 200 1140 170 2900 3500
ECO I NG 20 20 1200 ≤1500 1150 700 1850 200 1140 280 2900 3500
ECO I NG 30 30 1200 ≤1500 1700 750 2450 250 1760 450 3700 4400
ECO I NG 40 40 1500 ≤1800 1700 750 2450 250 2650 920 4800 6000
ECO I NG 50 50 1500 ≤1800 2135 815 2950 315 3420 1030 5700 6900
ECO I NG 65 65 2000 ≤2300 1635 815 2450 315 4510 2150 6700 8900
ECO I NG 80 80 2000 ≤2300 2050 900 2950 400 5810 2610 8200 10400
ECO I NG 100 100 2500 ≤2800 1550 900 2450 400 6623 3336 7100 9500
ECO I NG 125 125 2500 ≤2800 2050 900 2950 400 9080 4320 10200 13100
ECO I NG 150 150 2500 ≤2800 1950 1000 2950 500 8340 1720 10200 13100
ECO I NG WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
Lw* Sw Lz* Sz B A H DN czynna zatrzymanego oleju najcięższego elementu całkowita
Qn
l/s mm mm mm mm mm mm dm3 dm3 kg kg
ECO I NG 175 175 3360×2060 3660×2360 1850 1000 2850 500 11770 3120 14000 18700
ECO I NG 175 Ow 175 3400×2200 3700×2500 1950 1000 2950 500 10950 2900 13000 16700
ECO I NG 200 200 4600×2060 4900×2360 1850 1000 2850 500 15640 5210 16600 22900
ECO I NG 200 Ow 200 4400×2200 4700×2500 1950 1000 2950 500 14260 4750 16000 20700
ECO I NG 250 250 4600×2060 4900×2360 1750 1100 2850 600 14690 6630 16600 22900
ECO I NG 250 Ow 250 4400×2200 4700×2500 1850 1100 2950 600 13390 6050 16000 20700
ECO I NG 300 300 5360×2060 5660×2360 1750 1100 2850 600 17110 8060 20000 27300
ECO I NG 300 Ow 300 5200×2200 5500×2500 1850 1100 2950 600 16120 7590 20000 26300
ECO I NG 350 350 5360×2060 5660×2360 1750 1100 2850 600 17110 10490 20000 27300
ECO I NG 350 Ow 350 5200×2200 5500×2500 1850 1100 2950 600 16120 9880 20000 26300

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI