Osadniki zawiesiny mineralnej typoszereg OZM ZP firmy ECOLOGIC to urządzenia przepływowe do zabudowy w gruncie przeznaczone do zatrzymywania substancji łatwo opadalnych oraz substancji ropopochodnych odprowadzanych do odbiornika w sytuacjach awaryjnych wycieków. Urządzenia tego typu znajdują zastosowanie w oczyszczaniu wód deszczowych i roztopowych oraz wód technologicznych w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo wycieku substancji ropopochodnej t.j. parkingów, składów magazynowych, placów przeładunkowych, punktów dystrybucji paliw oraz warsztatów samochodowych, myjni ręcznych i automatycznych.

Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr AT/2016-08-0355/A1

OZM ZP PE WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA
D B A H DN osadu całkowita zatrzymanego oleju najcięższego elementu
mm mm mm mm mm dm3 dm3 dm3 kg
OZM ZP PE 1,5 1220 970 510 1480 160 910 1 620 70 50
OZM ZP PE 2 1220 1430 550 1980 200 1 400 2 200 130 80
OZM ZP PE 2,5 1220 1780 600 2380 250 1 750 2 670 160 110

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI